LVeix Ehitus OÜ

Ehitusobjektidel peatöövõtjaks olles oleme arvestanud, et suudame valmis ehitada kõik projektis kirjeldatud etapid ja kaasata kogu protsessi vajaliku kompetentsi. Seda ka tihti vägagi põhjalikku lähenemist nõudvate muinsusväärtusega objektide puhul. Samas pakume klientidele alati võimalikult praktilisi, usaldusväärseid ja kaasaegseid lahendusi.

Tänu Muinsuskaitseameti litsentsile tohime läbi viia muinsusväärtusega objektidel uuringud, koostada muinsuskaitse eritingimustega seonduvaid dokumente, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavasid, tegeleda konserveerimise ja restaureerimisega ning teostada muinsuskaitselist järelevalvet.

Suuremad kogemused on meil alljärgnevates ehitustööde valdkondades:

Betoonitööd
Lintvundamendid, plaatvundamendid, vaivundamendid ja rostvärgid, põrandate valamine — meil on olemas nii oskused kui spetsiaalsed raketised erinevate hoonet aluskonstruktsioonide täislahenduste loomiseks. Paigaldame vundamentidesse ja põrandatesse ka kõik vajalikud kommunikatsioonid.

Põrandate paigaldamine
Paigaldame PVC-põrandaid, mis on peamiselt levinud ühiskondlikes hoonetes, nagu lasteaiad, koolid, kontorid jms. Samuti valmistame puitpõrandaid ja paigaldame parketti.

Fassaadid
Eelkõige seoses töödega muinsuskaitse all olevatel objektidel on meil suured kogemused puitfassaadide ehitamisel ja renoveerimisel (nii kattematerjal kui soojustamine). Vajadusel teostame ka teisi fassaadilahendusi nagu näiteks krohv, erinevad kivid jms. Fasaadi viimistlusmaterjali tarnijatest teeme peamiselt koostööd järgmiste tarnijatega: Dryvit, Eskaro, Caparol.

Katusetööd
Valmistame kõiki levinumaid katusetüüpe — kivikatused, eterniitkatused, plekk-katused. Samuti ehitame rullmaterjaliga kaetud lamekatuseid.

Üldehitus
Pakume üldehituse projektijuhtimise teenuse raames objekti ehitamist või renoveerimistöö teostamist nii musta- kui valge karbi valmimiseni kui ka “võtmed kätte” lahendusi. Täisteenuse eeliseks on garantii, mille annab kõigile töödele peatöövõtja, see tähendab, et hilisemate probleemide korral saab suhelda ühe ettevõttega, mis vastutab kõigi tehtud tööde eest.

Muud teenused
Pakume kõiki ehitusega seonduvaid teenuseid, mis on vajalikud hoone kasutuskõlblikuks muutmisel — maalritööd, elektritööd, torutööd